Formare a Profesorilor Asistenți ACI

images

Formare a Profesorilor Asistenți ACI

Sunteți invitați să participați la cursul de formare al Institutului Clasicilor Asiatici pentru  asistenți de profesori.

Cursul 3 de Formare a Profesorilor  Asistenți  ACI* (TAT #3) va începe pe 2-3 februarie 2024 pentru a ne pregăti pe toți pentru Cursul de formare a profesorilor pentru ACI 6, Sutra Tăietorului de diamant, și va include:

- Cursuri teoretice cu profesori certificați ACI 

- Grupuri de studiu pentru practică

Scopul cursului este de a ajuta la pregătirea asistenților de profesori pentru pentru a sprijini profesorii certificați ACI, care pregătesc studenții ACI pentru a deveni profesori.  

Participanții la cursul pentru asistenți de profesor vor dobândi următoarele competențe:

- Să devină un lider de grup de studiu 

- Învăță cum să își ajute studenții să aprofundeze și să asimileze mai bine materia

- Își vor îmbunătăți abilitatea de a conduce un grup 

- Își vor îmbunătăți capacitatea de a oferi feedback profesorilor și asupra conținutului

- Dezvoltă instrumente și cunoștințe utile pentru a deveni un profesor certificat ACI 

Iată cum funcționează. După ce vor participa la cursurile teoretice, participanții la TAT #3 vor lucra în grupuri mici (5-10 persoane). Fiecare grup se va întâlni online de mai multe ori. Fiecare întâlnire de grup va fi condusă de un profesor certificat ACI diferit, care va oferi feedback fiecărui participant. 

 

A deveni asistent de profesor este un ajutor extraordinar pentru profesorii Institutului Clasicilor Asiatici, care predau gratuit înțelepciunea atemporală tuturor. Dar a deveni asistent de profesor este, de asemenea, de mare ajutor pentru persoanele care doresc să devină ele însele profesori certificați ACI, deoarece conducerea grupurilor de studiu este socotită ca parte a educației continue pentru a absolvi de la lector certificat la profesor certificat. Așadar, vă rugăm să luați în considerare posibilitatea de a vă alătura TAT #3 pentru aceste două motive importante, precum și pentru cunoașterea aprofundată a conținutului pe care o veți dobândi pe măsură ce vă veți cufunda în ACI 6, cursul nostru foarte interesant despre Sutra Tăietorului de diamant.

 

Avem întotdeauna nevoie de mai mulți Asistenți de profesor. Nu este nevoie să fi urmat cursurile anterioare de Formare a Asistenților de Profesori pentru a participa. Dar trebuie să fi absolvit cinci cursuri ACI, inclusiv ACI 6.